print


מה עושים כשהספר נגמר

סיימתם את מרכבות ורוצים לדבר על זה ?

בדיוק בשביל זה הוקם העמוד "גם אני קראתי מרכבות באיילון" קבוצה של קוראות וקוראים בשלל צבעי הקשת, שהתגבשו כדי לדון על הספר בפתיחות וללא חשש לפרטיות או לספויילרים. כדי להצטרף לקבוצה ניתן לשלוח בקשת הצטרפות והתנאי היחיד הוא שקראתם את הספר 🙂

 

 


print